Dodacie a platobné podmienky

1.

Obchodné podmienky internetového obchodu www.dimenzia.sk prevádzkovateľa DIMENZIA, spol. s r.o., sa riadi nasledovným nákupným poriadkom a platnou legislatívou.

2.

Dodávka tovaru do veľkoobchodu alebo zákazníkom, ktorí by zvažovali, resp. zamýšľali, prípadne realizovali jeho ďalší predaj, je vylúčená. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zákazníka z časti alebo celkom odmietnuť. Dodanie zásielky nadobierku bude realizované iba na území Slovenskej republiky (ďalej len „oblasť dodania“).

3.

Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť tejto objednávky a potvrdzuje, že sa zoznámil/a s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a to, že s nimi súhlasí.
Potvrdenie o prijatí objednávky so všetkými údajmi dostane zákazník na ním uvedenú e-mailovú adresu.

4.

Tovar zasielame do 5 dní od objednania tovaru (v prípade dobierky). Pokiaľ nebude možné niektorý objednaný tovar dodať (objednaný druh sa prestane vyrábať alebo dodávať na trh), je predávajúci povinný informovať zákazníka e-mailom.
Zákazníkom odporúčame pri prevzatí tovaru si tento dôkladne skontrolovať a v prípade jeho poškodenia zásielku neprebrať a s pracovníkom Slovenskej pošty zapísať správu o poškodení (reklamáciu). To isté platí v prípade doručenia zásielky kuriérskou službou. Pokiaľ by dodaný tovar vykazoval zjavné vady, medzi ktoré patrí aj poškodenie spôsobené dopravou, reklamuje zákazník takéto vady ihneď voči predávajúcemu a pracovníkovi dopravnej služby, ktorá tovar dodáva. V ostatných prípadoch je kupujúci povinný podať predávajúcemu správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, kedy ich zistil, inak jeho nárok z poškodenia tovaru zaniká.
Všetok tovar v internetovom obchode je štandardnej kvality a je v záruke (expirácií) podľa platných legislatívnych predpisov a záručných podmienok výrobcu. Predávajúci zákazníkom poskytuje na tovar záruku v dĺžke 24-36 mesiacov. Reklamácia tovaru je možná do 7 dní od prevzatia. Zákazník nemá právo tovar vrátiť, ak ho nemôže vrátiť v stave, v akom ho prevzal. K vrátenému tovaru je potrebné doložiť faktúru, resp. dodací list. Na základe tohto bude zákazníkovi vrátená príslušná suma, znížená o cenu poštovného a balného. Reklamácia sa vybavuje e-mailom a individuálne so zákazníkom. V prípade otázok môže zákazník zatelefonovať na telefónnu linku 0524522465 alebo zaslať mail na adresu info@dimenzia.sk.

5.

Dodanie tovaru na jedno miesto v rámci oblasti dodania je pre zákazníka u ceny tovaru rovnajúcej sa alebo prevyšujúcej 49,- EUR bez DPH bezplatné. U ceny tovaru nižšej než 49,- EUR bez DPH činní poplatok za prepravu 5,00 EUR s DPH za jednu objednávku a dodanie na jedno miesto v rámci oblasti dodania.

O odoslaní tovaru bude predávajúci kupujúceho informovať prostredníctvom informačného e-mailu, kde bude uvedené podacie číslo zásielky. Kupujúci si na základe tohto údaju môže preveriť doručenie zásielky(v prípade neoznámenia), alebo na internetovej stránke môže na základe tohto údaju sledovať pohyb svojej zásielky.

V prípade neprevzatia objednaného tovaru a následného vrátenia zásielky si predávajúci vyhradzuje právo vyradenia zákazníka z databázy, čo znamená, že mu následne v budúcnosti nebudú vybavené žiadne ďalšie objednávky.

6.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar kúpnu cenu vyúčtovanú zásadne len na základe faktúry (daňového dokladu), ktorý obdrží spolu s tovarom. Objednaný tovar bude zákazníkovi zasielaný formou dobierky.

7.

Prevádzkovateľ internetového obchodu na stránkach www.dimenzia.sk zaručuje všetkým zákazníkom ochranu osobných údajov. Osobné údaje slúžia len na vybavenie objednávok, vystavenie faktúr a poslanie tovaru. Osobné údaje sa neposkytujú tretím osobám, inštitúciám alebo organizáciám. Tieto informácie sa riadia zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osôb, v znení zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 576/2004 a zákona č. 90/2005 Z.z.

8.

DIMENZIA spol. s r.o., Štúrova č. 33, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika
e-mail: info@dimenzia.sk, www.dimenzia.sk
Tel.: +421-52-4522465
IČO 31697038 ,
DIČ 2020516069