Vitaglucany a ich účinok na ľudský organizmus

AKTÍVNY GLUKÁN - KONCENTRÁT

jedinečný prírodný produkt bez chemických látok, stabilizátorov a farbív

Vzácny čisto prírodný produkt, u ktorého prejavená sila prírody, obohatená o vedecké poznanie  je veľkou nádejou nášho zdravia v boji proti civilizačným chorobám.

Japonskí vedci vo svojich bádaniach ako prví potvrdili, že BETAGLUKÁNY a ďalšie účinné zložky získané z drevokazných húb, medzi  ktoré patrí aj Hliva ustricovitá patria do skupiny najvýznamnejších prírodných látok prospešných pre ľudský organizmus. 

Početné vedecké zistenia potvrdzujú mimoriadny,  priaznivý účinok výťažkov z húb na regeneráciu organizmu a ochranu proti civilizačným chorobám vrátane  srdcovo-cievnych a alergických ochorení.

Tento účinok pripisujú najmä synergickému efektu, ktorý vzniká v organizme vďaka účinkom GLUKÁNU a účinným prírodným zložkám, ktoré sa pri správnej výrobnej praxi v aktívnom glukáne získavajú z medicínskych húb. Tieto náročné kritéria spĺňa AKTÍVNY GLUKÁN – KONCENTRÁT.

Aktívny glukán - koncentrát je vyrobený špeciálnou technológiou z kvalitnej Hlivy ustricovitej ( Pleurotus Ostreatus ). Takto vyrobený koncentrát obsahuje okrem Beta 1,3 / 1,6 – D- glukánu a alfaglukánu aj spomínané vzácne prírodné zložky ako sú železo, zinok, proteíny, kyselina linolová, kyselina olejová a kyselina palmitová (vitamíny skupiny B, C, D a K, bór, jód a selén ) . Pri optimálnom zložení a správnom dávkovaní je právom tento koncentrát pokladaný za prírodné probiotikum. Vďaka spomínanému zloženiu a synergickému efektu sú nórskymi vedcami aktívne glukány získané z drevokazných húb, pokladané za najúčinnejší prírodný stimulátor.

Posledné laboratórne a klinické pozorovania potvrdili, že okrem  kvality glukánov pre optimálnu terapeutickú účinnosť je potrebné dodržiavať aj primerané dávkovanie a správnu mikronizáciu, ktorá je doteraz v praxi nedocenená, čo väčšina glukánových výrobkov na našom trhu nespĺňa. Pravdou je aj to, že každé množstvo kvalitných glukánov ( aj malé ) pozitívne vplýva na aktivizáciu buniek, ktoré zabezpečujú ochranný imunitný systém organizmu. V malých dávkach negarantujú komplexné efektívne pôsobenie, ktoré niektorí predajcovia uvádzajú pre prevenciu, ako aj pre podporu liečby.

Dôležité je nové revolučné poznanie správnej mikronizácie a následné pôsobenie glukánov na organizmus, ktoré nám zabezpečujú kvalitne vyrobené aktívne glukány pri dodržaní spravidla vyšších dávok, ako boli doteraz v praxi používané.

Optimálne množstvo používaných glukánov by sa malo odvodzovať od účelu použitia ( prevencia, podpora liečby a pod. ), telesnej váhy, ako aj od fyzickej a psychickej aktivity ( zaťažení ), prípadne nepriaznivého klimatického a pracovného prostredia, v ktorom sa pohybujeme. Denná dávka by sa dala optimalizovať od 20 ng – 3.000 mg denne. Na lepšie vstrebávanie glukánu sa odporúča používať AKTÍVNY GLUKÁN-KONCENTRÁT na lačno. V záujme týchto denných odporúčaných dávok často výrobcovia dodávajú na trh pomletú suchú Hlivu ustricovitú, kde uvádzajú obsah glukánu, spravidla obsiahnutý v chitíne, ktorý ľudský organizmus nedokáže bez technologického spracovania využiť vo svoj prospech alebo ho využíva iba v minimálnom množstve. Nakoľko glukány v sušenej Hlive ustricovitej sú vo forme chitínu a v procese trávenia sa v ľudskom organizme vstrebávajú iba minimálne, preto bola vyvinutá pre AKTÍVNY GLUKÁN - KONCENTRÁT špeciálna technológia výroby pre uvoľnenie alfa a betaglukánov z nestráviteľného chitínu, ako aj zachovanie ďalších významných účinných látok, ktoré sa pri vysokých teplotách sušením ničili. Je veľmi dôležité poznanie, že ide o prírodný produkt, u ktorého sa neboli zistené žiadne vedľajšie účinky ani pri väčších denných dávkach.

V niektorých štúdiách sa však uvádza, že väčšiu dávku ako 5.000 mg ( 5 g  na 1 deň ) ľudský organizmus nedokáže efektívne zužitkovať. Nové vedecké poznatky potvrdzujú aj to, že doteraz boli málo využívané širokospektrálne účinky aktívnych glukánov  ako napríklad v prevencii civilizačných chorôb, v znižovaní  cukrov, tukov a cholesterolu v krvnom sére, bez používania syntetických liekov, ktoré majú často vedľajšie negatívne účinky na ľudský organizmus.

Širokospektrálne pôsobenie aktívnych glukánov na optimalizáciu telesných pochodov je pritom dostatočne vedecky preukázané a môže byť odvodené aj od konkrétnych zložiek, ktoré obsahujú. Tieto blahodarné účinky sa pri doteraz používaných a na trh uvádzaných výrobkov s obsahom BETAGLUKÁNU nemohli dostatočne prejaviť, hlavne pre ich nízku kvalitu, nízky obsah  účinných látok a glukánu vo výrobku, čo nový produkt AKTÍVNY GLUKÁN-KONCENTRÁT odstránil.

Posledné zistenia potvrdzujú obzvlášť viditeľný a pozitívny výsledok správneho dávkovania u osôb s vážnym poškodením zdravia, fyzickým a psychickým zaťažením a taktiež u osôb starších, kde jeho účinky sú viditeľné aj v celkovej regenerácií a zvyšovaní vitality organizmu, spomalením  starnutia buniek a pod. Je dostatočné množstvo vedecky odôvodnených alebo klinicky potvrdených poznatkov, ktoré preukazujú ich široké terapeutické pôsobenie vrátane protinádorovej aktivity a podpornej liečby závažných ochorení, najmä cestou imuno-farmakologických vlastností.

Japonské klinického štúdie preukázali, že BETAGLUKÁNY z húb pomáhajú makrofágom a NK bunkám rozpoznať a likvidovať aj malígne transformované bunky. Betaglukány preukazujú priamu protinádorovú aktivitu proti rôznym nádorom a predchádzajú aj vzniku metastázam ( OOIU a LUI, 2000 ). Skutočnosť, že v Japonsku v tomto období glukány z drevokazných húb pokrývajú prevažnú časť celkového trhu farmaceutických,  protinádorových prípravkov,  a tvoria najvýznamnejšiu skupinu prírodných liečiv proti civilizačným chorobám, čo potvrdzuje ich nedocenenie v našich podmienkach. Veľmi dobré sa javí spojenie používania glukánu a klasických metód ( chemoterapie, ožarovanie ). Táto kombinovaná liečba môže mať významný synergický účinok priamo pri likvidácií nádorových buniek a v neposlednej rade je v týchto prípadoch veľmi dôležitá schopnosť glukánu pôsobiť proti účinku zníženej imunity, ktorú katastroficky vyvoláva klasická protinádorová terapia.

V jednom z najvýznamnejších svetových onkologických centier na svete – Memorial Sloan-Kettering Cancer Center v New Yorku v spolupráci v National Cancer Institute prebiehajú overovacie klinické testy s betaglukánom u pacientov s ťažkými onkologickými ochoreniami ako sú leukémia, metastázujúci neuroblastóm, progredujúci lymfóm a iné.

_  _  _

Pri aplikácií uvedených široko spektrálnych účinkov kvalitných glukánových výrobkov v dostatočných dávkach sa preukázali v praxi aj ďalšie významné účinky v oblasti: spomalenia stárnutia, plodnosti, reprodukcie, udržania správnej hladiny testosterónu, ako aj zmiernenie negatívnych účinkov andropauzy a menopauzy.                                                               

Toto zistenie je veľmi významné, pretože v poslednom období, najmä u strednej generácie dochádza k značnému obmedzeniu plodnosti a tým žiadanej reprodukcie. Tieto nové poznatky, často už v období stratenej nádeje splodenia potomka, cestou prirodzenej vitality sú efektívnejšie pri používaní AKTÍVNEHO GLUKÁNU-KONCENTRÁTU http://www.dimenzia.sk/eshop/vitaglucan/extrakt/aktivny-glukan-koncentrat-100-g-26.html v kombinácií s čistým prírodným extraktom z Hlivy ustricovitej s obsahom zinku, ktorý sa predáva na Slovenskom trhu pod obchodným názvom VITAGLUCAN Klasik elixír https://vitaglucanelixir.sk/vitaglucan-klasik/ alebo v kombinácii s čistým prírodným extraktom z Hlivy ustricovitej a Kypriny (Vrbovka) úzkolistej s obsahom extraktu Kotvičníka zemného a zinku, ktorý sa predáva pod obchodným názvom VITAGLUCAN Akut elixír https://vitaglucanelixir.sk/vitaglucan-akut/ prípadne s čistým prírodným extraktom z Hlivy ustricovitej, s obsahom extraktu Hlohu obyčajného a zinku, ktorý sa predáva pod obchodným názvom VITAGLUCAN Vital elixír https://vitaglucanelixir.sk/vitaglucan-vital/ .

Plodnosť, či prírodné afrodiziakum alebo zázrak pre ľudí, ktorí už prestali dúfať v splodenie vlastného potomka bude naďalej klinický sledovaná a vyhodnocovaná. V záujme osobitnej pomoci postihnutým partnerom, ktorí nemôžu uskutočniť svoju reprodukciu sa výrobca na prechodnú dobu  jedného roku rozhodol uvedené výrobky predávať za cenu s 50% zľavouPodmienkou zľavy je potvrdenie odborného lekára resp. reprodukčného centra, že  odporúča použitie výrobkov: AKTÍVNY GLUKÁN – KONCENTRÁT a VITAGLUCAN Klasik elixír, VITAGLUCAN Akut elixír a VITAGLUCAN Vital elixír od  spoločnosti DIMENZIA, spol. s. r. o., Kežmarok.

Používatelia tejto zľavy týchto výrobkov dostanú aj praktické návody na ich správne používania a ďalšie cenné rady pre skvalitnenie života.

Záver:

AKTÍVNY GLUKÁN KONCENTRÁT A EXTRAKTY obsahujú prírodnú purifikovanú, účinnú substanciu, ktorej výroba je v účinnej liekopisnej kvalite, ktorá je novinkou na slovenskom trhu a môže ich dostať v lekárni za prijateľnú cenu alebo na internetovej stránke výrobcu http://www.dimenzia.sk/ alebo https://vitaglucanelixir.sk/ .

Je vedecky preukázané, že ako najúčinnejšia forma starostlivosti o svoje zdravie sa ukazuje používanie aktívnych glukánov preventívne v primeraných dávkach a v čistej forme aktívneho beta 1,3/1,6 - D- glukánu a alfaglukánu spolu s uvedenými účinnými zložkami, ktoré sú v čisto prírodnej forme, bez stabilizátorov a chemických látok.

Takto používané výrobky pre ľudský organizmus sú v ideálnej prírodnej podobe, ktoré sú vhodné na prevenciu civilizačných chorôb, podporu imunity a podporu liečby. 

Ceny týchto jedinečných slovenských, čisto prírodných výrobkov sú oproti porovnateľným , najmä zahraničným výrobkom niekoľko násobne nižšie. 

Výrobky AKTÍVNY GLUKÁN - KONCENTRÁT a EXTRAKTY sú zázukou farmaceutickej kvality certifikovanej podľa zásad SVP. Skratka SVP znamená "Správna výrobná prax" a označuje súbor postupov dodržiavaných pri výrobe, ktoré sú predpísané legislatívou. SVP je teda zárukou kvality, ktorá zaručuje účinnosť a bezpečnosť prípravku.

Výrobok AKTÍVNY GLUKÁN KONCENTRÁT je záruka farmaceutickej kvality certifikovanej podľa zásad SVP. Skratka SVP znamená „Správna výrobná prax“ a označuje súbor postupov dodržiavaných pri výrobe ,ktoré sú predpísané legislatívou. SVP je teda zárukou kvality, ktorá zaručuje účinnosť a bezpečnosť prípravku.